Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni