Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/szablon_zsp/functions.php on line 205

technik rachunkowości

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
 • wyceniania składników aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty zawodowe

teoretyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Polityka i organizacja przedsiębiorstw - w trakcie tego przedmiotu poznasz najważniejsze zagadnienia z zakresu współczesnej ekonomii zarówno w skali mikro i makro. Przedmiot przybliży Ci ponadto zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, specyfikę działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Poznasz źródła finansowania działalności gospodarczej.
 • Kadry i płace - zdobędziesz umiejętności prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, poznasz podstawy prawa pracy.
 • Rozliczenia finansowe podmiotów - nauczysz się identyfikować operacje gospodarcze oraz zasoby niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi i bankami.
 • Elementy statystyki opisowej - w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać ich wyniki.
 • Podstawy rachunkowości finansowej - nauczysz się ewidencjonować operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze.

praktyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej - w trakcie zajęć poznasz zasady sporządzania dokumentacji kadrowej, nauczysz się rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będziesz potrafił analizować poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, zapoznasz się z podstawami funkcjonowania komputerowych programów kadrowo-płacowych.
 • Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych - na tych zajęciach, przy pomocy programów komputerowych: finansowo-księgowego (Rewizor), finansowego dla małych przedsiębiorców (Rachmistrz), kadrowo-płacowego (Gratyfikant, Płatnik) oraz magazynowo-sprzedażowego (Subiekt) zapoznasz się z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej - nabędziesz umiejętność korzystania z przepisów ustawy o rachunkowości i innych aktów prawnych wykorzystywanych w rachunkowości, ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych, sporządzania zestawień i sprawozdań finansowych, obliczania i interpretacji wskaźniki analizy finansowej w przedsiębiorstwie.
 • Systemy komputerowe w rachunkowości - poznasz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości techniką komputerową oraz nabędziesz umiejętność ich samodzielnego sporządzania.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i geografia

Zajęcia specjalizacyjne

mają charakter pracowni komputerowej, w której uczniowie przy pomocy programów komputerowych symulują prowadzenie działalności gospodarczej. Będziesz pracował na programach komputerowych z grupy Insert GT: Subiekt (sprzedaż i magazyn), Rewizor (pełna księgowość), Rachmistrz (mała księgowość), Gratyfikant (kadry i płace), a także na programie Płatnik, który zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Praktyka zawodowa

280 godzin w klasie III (140) i w klasie IV(140) 

Praca zawodowa

Zawód technika rachunkowości stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w jednostkach organizacyjnych np. biura rachunkowe, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki, a także w administracji i księgowości różnych przedsiębiorstw. Absolwenci technikum rachunkowości są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. 

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista rachunkowość architekt operator mechatronik precyzyjny

Wyszukiwarka

Złota Tarcza - Technika

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest w gronie najlepszych techników w Rankingu PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”


edziennik


Zdalne lekcje


Office365


Procedury ZSP


Projekt: Nauka - to lubię!


Projekt: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!


Code for Green


Cyfrowa Szkoła 2020@


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo mLegitymacja


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSP


logo SKS ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap

 

dkms