Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

logo Swiatowy Dzien PrzyrodyJuż od 2014r. na świecie obchodzony jest Dzień Dzikiej Przyrody wprowadzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W ten sposób zwrócono uwagę na handel międzynarodowy dzikimi zwierzętami i roślinami, narażonych na wygniecie oraz problematykę ochrony tych gatunków przed zagładą. W tym dniu zachęca się do obchodów oraz przedsięwzięć zwiększających świadomość szkodliwej działalności oraz poruszania tematu "czarnego nielegalnego handlu" tymi gatunkami.

Data 3 marca 1973 roku przyjęta jako Dzień Dzikiej Przyrody została ustalona w oparciu o Konwencje Waszyngtońską, która właśnie od wtedy objęła ochroną kilka tysięcy gatunków zwierząt oraz kilkanaście tysięcy roślin. Szczególną uwagę zwraca się na osobniki, których populacja radykalnie maleje, a także tych wywożonych z naturalnych środowisk i ich sprzedaż.

W Polsce dzięki utworzeniu wielu form ochrony przyrody, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu i wiele innych w sposób świadomy chronimy unikatowe zbiorowiska roślinne oraz miejsca bytowania zwierząt. Ponadto obserwując dzikie enklawy tajemniczego świata flory i fauny mamy możliwość poznania bioróżnorodność, która nas otacza i która ma tak ogromne znaczenie dla rozwoju świata.

Wyszukiwarka

Złota Tarcza - Technika

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest w gronie najlepszych techników w Rankingu PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”


edziennik


Zdalne lekcje


Office365


Procedury ZSP


Projekt: Nauka - to lubię!


Projekt: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!


Code for Green


Cyfrowa Szkoła 2020@


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo mLegitymacja


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSP


logo SKS ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap

 

dkms